Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe (DPOG) er en forening af øjenlæger i Danmark med særlig interesse for specielle problemstillinger vedrørende øjensygdomme og -lidelser hos børn. Foreningens formålsparagraf: Foreningen har til formål at varetage udviklingen af børneoftalmologi i Danmark. Formålet søges bl.a. opnået ved At arbejde for en ensartet uddannelse på det højst mulige faglige niveau At medvirke til udformningen af kliniske retningslinjer indenfor fagområdet At afholde møder, seminarer og kliniske demonstrationer At stimulere øjenlæger og øjenafdelinger til brug af børneoftalmologisk hjælp til gavn for deres patienter At skabe et kollegialt netværk At skabe et internationalt netværk At stimulere dansk forskning inden for børneoftalmologi Næste nordiske møde i gruppen af børneoftalmologer afholdes i Norge 2019 Endelig er billederne fra mødet 18.-20. maj 2017 på Rungstedgård klar Referat fra Generalforsamlingen og møde 23. september 2016 og fortsættelse af diskussionen omkring sikkerhedsbriller her
Danish Pediatric Ophthalmic Group DPOG        Dansk Pædiatrisk Oftalmologisk Gruppe

Use arrow keys for navigation.

Don't show this again